Om oss

Vi är fyra legitimerade psykoterapeuter som sedan 2001 bedriver psykoterapi med psykodynamisk, relationell grund i centrala Norrköping.

Anna Forsberg

Porträtt på Anna forsberg

Jag är socialpedagog i botten och legitimerad psykoterapeut. Jag har under många år arbetat med människor i kris och i svårigheter. Genom åren har jag skaffat mig en stor erfarenhet av att möta människor i samtal och tillsammans med klienten kunnat förändra deras livskvalitet. Jag är även handledare och lärare inom psykoterapi vilket jag utbildades till vid Linköpings Universitet. Förutom terapi och handledning som bekostas av dig som privatperson eller ditt företag har jag även avtal med olika försäkringsbolag. Jag ingår i Östergötlands kommuner upphandling av handledning.

Maria Wennergren Gros

Porträtt på Maria

Jag är utbildad socionom sedan 1982. Därefter har jag vidareutbildat mig inom psykoterapi, handledning och konsultation. Nu är jag även examinerad handledare och lärare inom psykoterapi vid Linköpings universitet. Jag har även en utbildning i korttidsbehandling för depression, kallad IPT, avseende såväl unga som vuxna. För parsamtal har jag utbildat mig i emotional focus theraphy for couples. Utöver min breda utbildning har jag lång erfarenhet av samtal med människor i svåra livssituationer och kriser. Min erfarenhet omfattar även familjer, barn och ungdomar. Jag har även erfarenhet av utbildnings-, process- och verksamhetshandledning. Sedan januari 2013 har jag även tecknat avtal med Kalmars länslandsting gällande handledning.

Barbro Andersson

Porträtt på barbro

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut.
Efter socionomexamen har jag arbetat i yrket och alltså vidareutbildat mig inom området psykoterapi men även inom klinisk sexologi. Sedan 10 år tillbaka arbetar jag på deltid med behandling för personer, enskilda och par, som har sexuell problematik vilka visar sig på olika sätt och har olika orsaker.
De senaste tjugo åren har jag arbetat som kurator varför jag har lång erfarenhet av att möta människor med varierande bakomliggande orsaker till behov av samtal och som önskar en förändring i sitt liv.
Jag erbjuder psykodynamiskt grundad psykoterapi där den enskildes bästa på såväl kort som lång sikt är målet. Jag erbjuder även samtal kring sexualitet och behandling av sexologisk problematik.

Eva Moberg

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut.
Jag arbetar integrativt dvs att mitt terapeutiska arbete utgår från vart du befinner dig i livet och vilka svårigheter du vill ha hjälp med.
Mina tjänster består av Relationell psykodynamisk psykoterapi, Interpersonell psykoterapi (IPT), känslomässigt fokuserad psykoterapi, mindfullness baserad kognitiv terapi (MBTK).
Jag har en lång erfarenhet inom missbruks- och beroendevård där jag använder mig av Motiverande samtal (MI) och Community Reinforcement Approach (CRA) som ett komplement till det psykoterapeutiska samtalet.

 

Psykoterapigruppen har avtal med flera försäkringsbolag och erbjuder krissamtal. Vi är medlemmar i Riksföreningen Psykoterapi Centrum och omfattas av föreningens etiska riktlinjer. Dessutom har vi avtal med Östergötlands läns landsting gällande handledning.