Om oss

Vi är fyra legitimerade psykoterapeuter som sedan 2001 bedriver psykoterapi med psykodynamisk, relationell grund i centrala Norrköping.

Anna Forsberg

Porträtt på Anna forsberg

Jag är socialpedagog i botten och legitimerad psykoterapeut. Jag har under många år arbetat med människor i kris och i svårigheter. Genom åren har jag skaffat mig en stor erfarenhet av att möta människor i samtal och tillsammans med klienten kunnat förändra deras livskvalitet. Jag är även handledare och lärare inom psykoterapi vilket jag utbildades till vid Linköpings Universitet. Förutom terapi och handledning som bekostas av dig som privatperson eller ditt företag har jag även avtal med olika försäkringsbolag. Jag ingår i Östergötlands kommuner upphandling av handledning.

Maria Wennergren Gros

Porträtt på Maria

Jag är legitimerad psykoterapeut med bakgrund som socionom. Har lång erfarenhet av samtal med människor i svåra livssituationer och kriser. Har under hela mitt arbetsliv vidareutbildat mig i yrket och är idag examinerad handledare och lärare inom psykoterapi vid Linköpings universitet. Jag har dessutom en utbildning i korttidsbehandling för depression, kallad IPT, avseende såväl unga som vuxna. För parsamtal har jag utbildat mig i emotional focus therapy for couples. Under senare år har jag kompletterat med EMDR som är en erkänt effektiv metod för att behandla trauma.

Barbro Andersson

Porträtt på barbro

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut.
Efter socionomexamen har jag arbetat i yrket och alltså vidareutbildat mig inom området psykoterapi men även inom klinisk sexologi. Sedan 10 år tillbaka arbetar jag på deltid med behandling för personer, enskilda och par, som har sexuell problematik vilka visar sig på olika sätt och har olika orsaker.
De senaste tjugo åren har jag arbetat som kurator varför jag har lång erfarenhet av att möta människor med varierande bakomliggande orsaker till behov av samtal och som önskar en förändring i sitt liv.
Jag erbjuder psykodynamiskt grundad psykoterapi där den enskildes bästa på såväl kort som lång sikt är målet. Jag erbjuder även samtal kring sexualitet och behandling av sexologisk problematik.

Psykoterapigruppen har avtal med flera försäkringsbolag och erbjuder krissamtal. Vi är medlemmar i Riksföreningen Psykoterapi Centrum och omfattas av föreningens etiska riktlinjer. Dessutom har vi avtal med Östergötlands läns landsting gällande handledning.