Om oss

Vi är fyra legitimerade psykoterapeuter som sedan 2001 bedriver psykoterapi med psykodynamisk, relationell grund i centrala Norrköping. Sedan hösten 2022 erbjuder vi även två behandlare med grundläggande psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi, KBT.

Anna Forsberg

Porträtt på Anna forsberg

Jag är socialpedagog i botten och legitimerad psykoterapeut. Jag har under många år arbetat med människor i kris och i svårigheter. Genom åren har jag skaffat mig en stor erfarenhet av att möta människor i samtal och tillsammans med klienten kunnat förändra deras livskvalitet. Jag är även handledare och lärare inom psykoterapi vilket jag utbildades till vid Linköpings Universitet. Förutom terapi och handledning som bekostas av dig som privatperson eller ditt företag har jag även avtal med olika försäkringsbolag. Jag ingår i Östergötlands kommuner upphandling av handledning.

Maria Wennergren Gros

Porträtt på Maria

Jag är legitimerad psykoterapeut med bakgrund som socionom. Har lång erfarenhet av samtal med människor i svåra livssituationer och kriser. Har under hela mitt arbetsliv vidareutbildat mig i yrket och är idag examinerad handledare och lärare inom psykoterapi vid Linköpings universitet. Jag har dessutom en utbildning i korttidsbehandling för depression, kallad IPT, avseende såväl unga som vuxna. För parsamtal har jag utbildat mig i emotional focus therapy for couples. Under senare år har jag kompletterat med EMDR som är en erkänt effektiv metod för att behandla trauma.

Barbro Andersson

Porträtt på barbro

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut.
Efter socionomexamen har jag arbetat i yrket och alltså vidareutbildat mig inom området psykoterapi men även inom klinisk sexologi. Sedan 10 år tillbaka arbetar jag på deltid med behandling för personer, enskilda och par, som har sexuell problematik vilka visar sig på olika sätt och har olika orsaker.
De senaste tjugo åren har jag arbetat som kurator varför jag har lång erfarenhet av att möta människor med varierande bakomliggande orsaker till behov av samtal och som önskar en förändring i sitt liv.
Jag erbjuder psykodynamiskt grundad psykoterapi där den enskildes bästa på såväl kort som lång sikt är målet. Jag erbjuder även samtal kring sexualitet och behandling av sexologisk problematik.

Bengt Isaksson

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledarutbildad i psykoterapi. Under mina yrkesverksamma år har jag arbetat inom såväl barn-och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri, innan jag valde att bli privat verksam med inriktning mot vuxna. Jag har som sådan varit både konsult och handledare inom de flesta områden inom vårt samhälle som har att hantera enskilda människors och gruppers sociala och emotionella svårigheter. Jag arbetar utifrån en psykodynamisk teori, mer specifikt ett objektrelationsperspektiv, vilket jag tillägnade mig under åren jag hade regelbunden kontakt med Tavistock och Portman Clinic i London, och hade Ludvig Igra som handledare.

Ann-Sofie Turesson

Jag har arbetat inom psykiatrin i Norrköping i över 20 år. Det har gett mig en rik erfarenhet inom psykiskt mående och har lett till att jag utbildat mig kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag upplever att KBT är ett bra sätt att hjälpa människor med sina utmanande livshändelser eller svåra känslor. Fokus är att med stöd av känslor(kognitioner), känslor och handlingar (beteenden) hjälpa att komma förbi sina hinder.

Susann Rönn

Jag är specialistsjuksköterska inom psykiatri med grundläggande psykoterapiutbildning inom både psykodynamisk terapi, PDT, och kognitiv beteendeterapi, KBT. Jag har arbetat inom psykiatrisk vård sedan 1999 i Stockholm, Uppsala och Linköping och har lång erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa, även de med komplex problematik. Sedan min terapiutbildning 2016 har jag även arbetat med terapisamtal under handledning.

……………………………..

……………………………..

Psykoterapigruppen har avtal som erbjuder krissamtal med flera försäkringsbolag, Enheten för kris och trauma,  SOS och Falck. Vi är medlemmar i Psykoterapi Centrum och omfattas av föreningens etiska riktlinjer. Vi har avtal med  Region Östergötland, Region Södermanland, Region Västmanland, Region Kalmar och Region Jönköping  gällande handledning. Dessutom avtal gällande handledning med de flesta kommuner i Östergötland som Norrköping, Linköping, Motala, Mjölby, Söderköping och Finspång.