Samtalslängd & Kostnad

De tre första samtalen används för att vi ska träffas och du ska känna att det känns rätt för dig med mig som samtalspartner sedan bestämmer vi gemensamt längden och inriktningen av vårt gemensamma arbete. Samtalslängden är vanligen 45 minuter men kan anpassas efter överenskommelse. Vid handledning görs en överenskommelse om hur långa sessionerna ska vara och om man önskar vara på sin arbetsplats eller i vår lokal på Skolgatan 24 i Norrköping

Vi anser att alla människor som önskar ska ha en möjlighet att gå i terapi, och försöker därför hålla en låg samtalsavgift för privatpersoner. Priserna finner du nedan, under helgtid gäller dock förhöjd taxa.

Enskilda samtal 900 kronor
Utbildningsterapi 800 kronor
Parsamtal 950 kronor
Handledning, privat utbildningshandledning 1100 kronor
Handledning, enskild 1150 kronor
Handledning, grupp 1300 kronor
Chefshandledning och coachning Enligt överenskommelse

Du som är företagare: Beroende på vad du efterfrågar för dina anställda ger vi dig ett kostnadsförslag.


Samtalen faktureras i månadens slut eller med Swish efter överenskommelse.