Psykoterapigruppen i Norrköping

Låt inte tidigare eller dagens svårigheter hindra dig från ett rikt liv.

Psykoterapigruppen i Norrköping erbjuder samtal, psykoterapi, parterapi och parsamtal samt handledning i privat regi med mottagning på Skolgatan i centrala Norrköping. Vi erbjuder samtal för kortare eller längre tid, krisbearbetning, stöd eller konsultation. 

Vi erbjuder enskilda stödsamtal, parsamtal, behandlande samtal samt samtal för personlig utveckling. För utveckling av arbetsgrupper och enskilda kan vi även erbjuda egenterapi, konsultationer och handledning.

Vi är flera legitimerade psykoterapeuter under samma tak med psykodynamisk inriktning och relationellt perspektiv. Den relationella inriktningen bygger på att vi tillsammans förstår svårigheter genom det som sker under samtalen genom vår gemensamma upplevelse i terapirummet.

Vi kommer nu även att erbjuda två behandlare med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, KBT.

Vi erbjuder samtal på vår mottagning på skolgatan men även via digitala plattformar (Skype, Teams) eller via telefon.