Välkommen till Psykoterapigruppen i Norrköping


För närvarande erbjuder vi främst samtal via digital plattform (Skype, Teams) eller via telefon pga corona-restriktionerna.

För samtal på mottagningen har vi väntetid.


Låt inte tidigare eller dagens svårigheter hindra dig från ett rikt liv.

Psykoterapigruppen i Norrköping är ett privat alternativ för samtal, psykoterapi och handledning. Idag är det många gånger svårt och ibland omöjligt att få hjälp av den offentliga sektorn. Vi erbjuder samtal för kortare eller längre tid, krisbearbetning, stöd eller psykoterapi. Vi kommer tillsammans fram till vad som passar dina behov bäst. Vi erbjuder även samtal om relationer samt för personlig utveckling.
För arbetsgrupper och enskilda kan vi även erbjuda utbildningsterapi, konsultationer och handledning.

Vi är flera legitimerade psykoterapeuter under samma tak med psykodynamisk inriktning och relationellt perspektiv. Den relationella inriktningen bygger på att vi tillsammans förstår svårigheter genom det som sker under samtalen genom vår gemensamma upplevelse i terapirummet.