Vi erbjuder

 

Stödjande samtal
Stödjande samtal hjälper dig som upplever dig ensam och utsatt i din situation och behöver någon som lyssnar och hjälper dig att sortera i tankar och intryck. Genom samtalet lär du dig att bättre förstå dig själv och därigenom förbättrar du relationen till andra och får en större insikt i varför du handlar som du gör.

Krisbearbetning
Förr eller senare utsätts vi alla för svåra händelser och kriser såsom separation, skilsmässa, arbetslöshet eller att förlora en närstående. I dessa situationer kan vi hjälpa dig att se din livssituation på nya konstruktiva sätt. En obearbetad livskris hämmar och påverkar dig negativt. En bearbetad kris leder till personlig utveckling och fördjupade insikter.

Psykoterapi
Målet med terapin är att komma tillrätta med de problem som du upplever. Genom psykoterapi kan man få insikt i varför man har ett speciellt problem och hur man ska förhålla sig till det. I terapin vänds uppmärksamheten mot människans inre, hennes tankar och känslor. För att kunna mötas i terapirummet krävs att man etablerar en fungerande relation, skapar en gemensam plattform där svåra känslor får finnas.

Konsultation
Genom ett fåtal samtal kring ett specifikt problem eller ärende i arbete kan man öka den egna insikten och se alternativa handlingsvägar.

Handledning
I alla yrken där man har sig själv som arbetsverktyg finns risken att man tappar fokus eller i värsta fall sig själv. Handledning har till syfte att utveckla och stärka yrkesrollen genom ökad insikt och självkännedom. Det ger möjlighet till vidareutveckling på det personliga och professionella planet. Den eller de handledde får möjlighet att granska och undersöka sina frågeställningar ur olika perspektiv, reflektera över de känslor och reaktioner som väcks i arbetet och med ny insikt kunna välja nya förhållningssätt. Handledning är också ett sätt att knyat ihop teoretisk kunskap och praktiskt arbete. Handledning kan bedrivas både enskilt och i grupp.

Vår kompetens tillåter oss att erbjuda handledning för dig som utbildar dig till psykoterapeut.

Utbildningsterapi
Du som går din utbildning för att bli psykolog, psykoterapeut antingen den grundläggande eller legitimationsgrundande utbildningen har några spännande år framför dig med en stor utvecklingsmöjlighet där egenterapin är ett av stegen. Du är välkommen att kontakta oss för din egenterapi.

Parsamtal
Samtal där båda parter upplever en eller flera svårigheter i sin relation eller i relation till andra. Väsentligt är att båda parter önskar en förståelse som kan leda till förändring. Samtalen fokuserar på det som upplevs som bekymmersamt och bådas bild av svårigheter behöver utforskas. Därefter kan lösningar formuleras.

Det första samtalet är ofta svårt och kan ta relativt lång tid. Vanligen krävs det dubbel tid.